Sankthansbål har lange tradisjoner i våre kommuner. Brannvesenet og kommuneoverlegene gir derfor dispensasjon fra det generelle forbudet om bålbrenning i Asker og Bærum for Sankthansbål ved sjøen 23. juni.

Gode råd om bålbrenning, og detaljer om dispensasjoner, finner du på brannvesenets nettsider.

Arrangementer i Vollen, på Hvalstrand og i Heggedal

Vi har dessverre ikke en fullstendig oversikt over de ulike arrangementene rundt om i kommunen, men har fått bekreftet at det vil bli bål på Hvalstrand, i Vollen og i Kloppedalen i Heggedal.

Hvalstrand er det Asker skolekorps som sørger for arrangementet, som starter klokken 15.00 og bålet tennes klokken 20.00. Mer om arrangementet finner du på nettsiden til Asker skolekorps.

I Vollen sørger Vollen Vel og Arnestad skolekorps for både trekkspillmusikk og for at bålet tennes klokken 21.00 . Her finner du mer informasjon om arrangementet på Vollen.

I Kloppedalen ved Gjellumvannet i Heggedal sørger Heggedal Nærmiljøsentral for kosen fra klokken 17.00, mens bålet tennes klokken 19.00. I tillegg til bål blir det satt opp tønnegriller, og det blir underholdning, leker og aktiviteter for både barn og voksne. Mer om dette rusfrie arrangementet, finner du på nærmiljøsentralens nettsider.

Vi ønsker alle en hyggelig Sankthansfeiring!

Sankthansbål
Vi håper alle får en hyggelig Sankthansfeiring- Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.