Akershus fylkeskommunes oppreisningsordning omfatter tidligere barnevernsbarn fra Akershus som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt mens de var plassert utenfor hjemmet av barnevernet i perioden 01.01.1980 – 31.12.2003. Siste frist for å søke er 1. november 2016.

Fra oktober 2012 til september 2016 er det kommet inn 165 søknader. Av disse kommer 58 søknader fra Asker og Bærum.

Les mer om ordningen og finn søknadsinformasjon på egen nettside.