Kjenner du til en gründer som har etablert seg i en av våre kommuner i løpet av de siste fem årene, og som har gjort suksess. Send inn ditt forslag til årets gründerpris innen 3. oktober.

Få kommuner kan skilte med flere nyetablerere enn Asker og Bærum. Det vitner om mange initiativrike mennesker med stort pågangsmot, entusiasme og fremfor alt stor tro på egne idéer. Her lever gründerånden i beste velgående.

Det setter vi pris på. Derfor skal vi nå for 4. gang dele ut en gründerpris i Asker og Bærum. Med din hjelp skal vi lete frem til årets gründer innenfor kommunegrensene, finne den nyetablereren som har utmerket seg spesielt, og som har lykkes med sin lille eller store idé. Vi søker hun eller han som gjennom resultater kan være til inspirasjon for andre som ennå ikke har tatt det siste, modige steget.

Det etableres aksjeselskaper og enkeltpersonforetak i Asker og Bærum i stort antall. Bare i løpet av de to siste årene er det etablert nesten 4000 virksomheter. Nå vil vi synliggjøre noen av suksesshistoriene, fortelle hva som skal til for å lykkes - og inspirere til ytterligere nyetablering for å skape et robust og mangfoldig næringsliv. Her handler det om å skape nye, gode arbeidsplasser lokalt.

Derfor; kjenner du til en gründer som har etablert seg i en av våre kommuner i løpet av de siste fem årene, og som har gjort suksess, da det bare å gi oss et tips. Du må gi oss en kort begrunnelse for ditt forslag.

Send ditt forslag i dag!

Forslag på kandidater sendes til Morten Bastrup, næringssjef i Asker kommune, på e-post: morten.bastrup@asker.kommune.no. Frist for innsending av forslag er 3. oktober.

Statutter for årets gründer i Asker og Bærum

Prisen gis ut gjennom et samarbeid mellom NHO i Oslo og Akershus, Kvinner i Business, Bærum Næringsråd, Asker Næringsråd, Bærum kommune og Asker kommune. Prisen skal stimulere til nyetablering i kommunene.

 1. Prisen tildeles en gründer med næringsvirksomhet i Asker ell er Bærum.
 2. Gründeren må ha etablert egen virksomhet i løpet av de siste fem år.
 3. Kandidater kan velges fra alle næringskategorier bransjer.
 4. Det legges vekt på følgende ved rangering av kandidater:

  - Nyskaping og kreativitet
  - Lønnsomhet og verdiskaping
  - Synlighet lokalt
  - Samarbeidsvilje med andre næringsaktører

 5. Ved ellers like vurderinger av kandidater prioriteres minoritetsspråklige, yngre arbeidstagere og personer som på grunn av sykdom har omstilt seg til nytt arbeid.
 6. Prisen som er på kr 25 000 deles ut årlig når det finnes kandidater som dekkes av statuttene. Pengene skal benyttes til videre utvikling av bedriften. Prisen deles ut etter en vurdering foretatt av en jury bestående av Bærum Næringsråd, Asker Næringsråd, Kvinner i Business, Budstikka, NHO i Oslo og Akershus, Asker kommune og Bærum kommune.