Fredag 4. mars 2016 ble det fremsatt en alvorlig trussel, via nettjenesten Jodel, mot Vollen ungdomsskole. Skolen har hatt et godt samarbeid med Politiet som har etterforsket saken i helgen og mandag. Saken er oppklart.

Etter et informasjonsmøte med elevene mandag oppfordret Politiet den som har skrevet trusselmeldingen om å melde seg. En elev har nå meldt seg til politiet og innrømmet forholdet. Saken anses som oppklart i følge politiet.

Eleven som først ble innbrakt til avhør fredag er ifølge Politiet sjekket ut av saken.

- Vi tar en slik hendelse svært alvorlig, og ser at skolen og skolens ledelse her har håndtert trusselsituasjonen på en god måte. Det har vært et godt samarbeid mellom skole og Politiet. Vi er svært glade for at saken nå er oppklart, sier rådmann Lars Bjerke.

Skolen vil sørge for at de elever, ansatte og foreldre som har behov for det får oppfølging fra kriseteamet eller andre.

- Skolen vil oppsummere erfaringene fra hendelsen, og fortsette arbeidet med holdninger og nettvett for å forsøke å unngå liknende situasjoner i fremtiden. Dette er et arbeid vi alle må være med på – alle i skolen og alle foresatte, sier Solveig Lundeberg, rektor på Vollen ungdomsskole.

Se også Politiets pressemelding om saken.