Onsdag 28. september arrangeres Seniorkonferansen 2016 i Asker kulturhus. Kom og la deg inspirere av Astrid Nøklebye Heiberg som vil snakke om eldre som verdifulle bidragsytere i samfunnet, og at de må møtes med forventninger om å leve aktive liv.

Vi ønsker å komme i dialog med seniorer, godt voksne og de gamle.

Vi ønsker kunnskap om:

 • Hvordan leves livene som eldre i Asker?
 • Hvordan er det å bli eldre i Asker?
 • Hvordan kan vi sammen skape et aldersvennlig samfunn i tråd med dine ønsker?

Program

 • 11.40–12.00 Musikkinnslag
 • 12.00 Åpning
 • 12.00–12.05 Velkommen v/leder av Eldrerådet, Kirsten Koht
 • 12.05–12.15 Ordfører Lene Conradi
 • 12.15–12.55 Astrid Nøklebye Heiberg med tema: «Asker for Eldre – Eldre for Asker»
 • 12.55–13.00 Musikkinnslag
 • 13.00–13.05 Kirsten Koht introduserer gruppearbeidet
 • 13.05–13.35 Diskusjon rundt bordene
 • 13.35–13.50 Oppsummering v/Heiberg og Koht
 • 13.50–14.00 Avslutning v/Kirsten Koht
 • 14.00 Matservering – tapas

Asker kulturhus, 28. september 2016 kl. 11.40, Øvre vestibyle (Ingen påmelding)

Astrid Nøklebye Heiberg
Astrid Nøklebye Heiberg deltar på Seniorkonferansen i Asker kulturhus 28. september.