Rådgiver i Asker kommune Geir Graff, som blant mye annet koordinerer alle prosjektene i nye Asker kommune, ble 18. desember tildelt Ildsjelprisen 2017 fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI).
Tildelingen fant sted i regjeringskvartalet under DIFIs årlige gevinstrealisering-seminar for offentlig sektor.

Bilde av prisvinner med poka
Her er en fornøyd prisvinner med pokalen som viser at han er kåret til årets Ildsjel av DIFI.

Engasjement, kunnskap og deling

Tildelingen av Ildsjelprisen ble begrunnet med Geirs store engasjement, kunnskap og arbeidsmetoder ved å dele, spre og gjenbruke gode løsninger. Han har stått bak mange nye metoder og verktøy til nytte for både kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter.

Utviklingen av prosjektmodellen Prosjektveiviseren trekkes spesielt fram. Denne brukes nå av ca. 100 forskjellige organisasjoner i privat, offentlig og ideell sektor.

Han har videre bidratt i bruken av et helhetlig, digitalt prosjektstyringsverktøy i arbeidet med å bygge nye Asker kommune, og dette brukes nå i mange andre kommuner og fylkeskommuner.

Rådmann Lars Bjerke, som var til stede under tildelingen, roser Geir Graff for hans engasjement og bidrag i arbeidet i forbindelse med byggingen av nye Asker.