Hver høst gjennomfører vi spørreundersøkelser mot brukerne våre, for å finne ut hvordan dere synes at tjenestene våre fungerer. Flere av undersøkelsene er i gang, mens andre begynner i november. Til sammen sendes undersøkelser ut til ca. 10 000 brukere, som kan svare elektronisk eller på papir.

Hvis du har fått tilbud om å svare på en eller flere av undersøkelsene, vil vi be deg om å svare - slik hjelper du oss til å bli bedre! 

Tjenester vi ønsker tilbakemelding på

 • Servicetorget
 • Barnehager (kommunale og noen private)
 • Grunnskole (2, 4, 6, 8, 9 trinn)
 • Voksenopplæringen
 • Barne- og familieenheten
 • Barnevernet
 • Avlastningstjenesten
 • HEVD (Hva er viktig for deg) Bolig og arbeid/ aktivitetssenter
 • Psykisk helse og rus
 • Brukertorget
 • Brukerstyrt praktisk assistanse
 • Integrering og migrasjonshelse (Flyktningtjenesten)
 • Ergo- og fysioterapitjenesten
 • Vaksinasjonstjenesten
 • Hjemmesykepleien
 • Omsorgsboliger
 • Sykehjem
 • Dagsenter
 • Kulturskolen
 • Kulturarena Asker
 • Asker bibliotek
 • Frivillige lag og organisasjoner
 • Praktisk bistand
 • Plan- og bygningsavdelingen

I de fleste undersøkelsene blir alle brukerne tilbudt å svare. Dette gjelder særlig innen Helse og omsorg. I allmenne tjenester, som Bibliotek og Servicetorg, er det mulig å svare på papir for besøkende eller via facebook.

I tjenester med svært mange brukere, som Brukertorget, blir et utvalg av brukerne tilbudt å delta.

Barneverntjenesten svares for i barnehage- og grunnskoleundersøkelsen (2, 4, 6, 8, 9 trinn), og følgelig blir ikke alle brukere tilbudt å svare.

Bakgrunn for neste års planlegging

Resultatene for undersøkelsene inngår i kommunens planlegging for 2018. Flere av resultatene inngår fast i kommunens rapporteringssystem (Balansert målstyring - BMS). En samlet rapport legges fram for de politiske komitéene og for kommunestyret i løpet av 1. kvartal 2018.

Sykepleiere

Helse- og omsorg er et av områdene vi gjerne vil ha tilbakemelding på.