Mye bra har skjedd på Borgen siden Borgenprosjektet ble satt i gang for noen år siden. I løpet av sommeren står Innbyggertorget klart med Seniorsenter og Nærmiljøsentral. Underetasjen i kirken og Barnas Hus rustes opp for større og mindre aktiviteter i nærmiljøet. Et enstemmig formannskap vedtok tirsdag at uteområder og parker også skal rustes opp.

- Vi har lenge vært opptatt av utviklingen på Borgen og ønsket å skape et godt nærmiljø. Nå ser vi at vi har fått til mye bra der, og vi skal få på plass gode, sosiale og fysiske møteplasser for folk i sommer allerede, sier ordfører Lene Conradi. 

Mange tiltak ferdigstilles i 2017

Før sommeren 2017 skal kommunen ferdigstille både Innbyggertorget hvor Seniorsenteret og Nærmiljøsentralen vil få sitt tilholdssted, underetasjen i kirken som med sine 500 kvm tilrettelegger for ulike større og mindre aktiviteter, og Barnas Hus som også
opprustes i løpet av sommeren og vil være tilgjengelig for aktiviteter i nærmiljøet.

En rekke andre tiltak er også planlagt på Borgen: ny boligpolitikk, nytt nærsenter, ny idrettspark, nytt skianlegg i Vardåsen, ny Borgen-hall (kommer senere), opprusting ute og inne ved Hagaløkka skole.

Innspill fra innbyggerne

Gjennom medvirkning fra innbyggerne i Borgenprosjektet har det kommet opp mange gode innspill med forslag til tiltak.

- Dette har skapt forventninger om utvikling på Borgen og for å skape bedre integrering og tilrettelegging for møteplasser både utendørs og innendørs. Derfor kommer vi de nærmeste årene til å satse på opprusting av utendørs arealer som lekeplasser, uteområdet ved Rønningen skole, aktivitetspark, sykkel park, klatrepark, samlingssteder med benker og bord , sandkasser og grillplasser, sier Conradi.