Fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september kan du forhåndsstemme på Servicetorget i Asker sentrum.

Her finner du mer informasjon om forhåndsstemmegivningen, og åpningstidene på Servicetorget.Ordfører Lene Conradi var først ute med å avlegge sin forhåndsstemme hos Ellen Gillebo og Kristin Sveum på Servicetorget
På bildet: Ordfører Lene Conradi var den første som forhåndsstemte hos Kristin Sveum og Ellen Gillebo på Servicetorget. 

- Å stemme er å bestemme

Ordfører Lene Conradi har allerede avlagt sin stemme, og hun oppfordrer alle askerbøringer til å bruke stemmeretten sin. 

- Vi ønsker at innbyggerne i Asker skal være med og bestemme utviklingen både her lokalt i Asker ved kommunevalgene og for landet vårt når det er stortingsvalg. Denne høsten er det stortingsvalg og jeg oppfordrer alle til å gå til valgurnene på selve dagen, eller til å benytte seg av muligheten til å forhåndsstemme. Fordi å stemme er å bestemme! Den største trusselen mot demokratiet er likegyldighet, og mangel på deltakelse og engasjement, sier ordføreren, som også er leder av valgstyret i Asker.