På åpningsdagen tirsdag 24. oktober var det et stort oppmøte, der markeringen av 72 nye plasser fant sted. Åpningsarrangementet inneholdt taler fra blant annet ordfører, omvisning på senteret og underholdning med Holmen seniorteater.

Asker kommune har med dette fått et nytt og moderne sykehjem, som skal være et trygt og godt hjem for beboere. Senteret tilbyr tjenester til personer med demens som trenger heldøgns omsorg, i tillegg til at det inneholder to bogrupper med tilbud til personer med alderspsykiatriske og / eller rusrelaterte lidelser. 

Et godt sted å bo og en god arbeidsplass

- Vi jobber jevnt og trutt for at innbyggerne i hele Asker skal få sine omsorgstilbud så nært sine hjem som mulig. Nesbru bo- og omsorgssenter skal vær et godt sted for de som skal bo her, men også en god arbeidsplass for de ansatte, fortalte ordfører i talen.

- Denne tryggheten det gir for oss alle å vite at det satses på eldreomsorg i Asker er viktig. Asker kommune har gjennom mange år rustet opp eldreomsorgen fordi befolkningen får en stadig større andel eldre. I de senere årene har vi fått Søndre Borgen, Gullhella og nå siste skudd på stammen, Nesbru bo- og omsorgssenter, fortsatte ordfører.

Åpningen ble avrundet med storslått sang og musikk fra Holmen seniorteater, og en omvisning på senteret. 

Video fra åpningsdagen