Kommunestyret vedtok tirsdag 12/12-2017 forslag til reguleringsplan - områdeplan - for Drengsrud idrettspark. Planen legger til rette for idretten, for utvikling av gode boligområder, en ny urnelund ved Vardåsen kirke, og ikke minst for idrett og aktivitet i nærmiljøet på Borgen.

- Vi har nådd en viktig milepæl med dette vedtaket. Nå kan vi sette i gang det videre planarbeidet med å utvikle et framtidsrettet idrettsanlegg på Drengsrud for Asker skiklubb, alle idrettsutøverne og lokalmiljøet. Samtidig er en løsning på Drengsrud en viktig forutsetning for en fremtidig videreutvikling av Asker sentrum, sier ordfører Lene Conradi.

De folkevalgte åpnet videre opp for å kunne flytte en av de planlagte fotballbanene til et annet sentrumsnært område, som for eksempel Høn/Landås.

- Det ville kunne bidra til mer areal og om ønskelig en justert løsning på Drengsrud idrettspark tilpasset Asker skiklubbs ønsker og behov, sier ordføreren som understreker at idrettsparken vil bli et helhetlig og godt idrettstilbud til glede for idrettsutøvere i alle aldre.

Lokalt samlingspunkt

- Anlegget vil, med en fremtidig flerbrukshall ved Borgen skole, bli et sosialt samlingspunkt både for idrettsaktiviteter og nærmiljø på Borgen, med gode muligheter for aktivt sambruk av arealer mellom skole, idrettsområder og kirke, sier Conradi.

Den planlagte flerbrukshallen på Borgen skole vil framstå som et sentralt anlegg i idrettsparken, og den vil gi mange muligheter for sambruk med den organiserte idretten, noe som bl.a. vil kunne avklares gjennom de kommende forhandlinger mellom Asker Skiklubb og kommunen.

- En gjennomføring av planen vil bidra til å styrke Borgen som nærsenterområde og bidra positivt til en videre utvikling av Borgen og vil styrke mulighet for samspill og samarbeid mellom aktører i området, sier hun.

Planen sikrer områder til bruk for idrettsformål, rekreasjon og opphold og sikrer gode forbindelser for gående og syklister. Totalt sett vil dette kunne ha positive konsekvenser for folkehelse og barn og unges oppvekst vilkår på Borgen og i Asker. Planen vil etter hvert gi mulighet til videreutvikling av Asker sentrum, på Føyka/Elvely.