Bane NOR oppgraderer Lieråsen tunnel i perioden lørdag 18. november til mandag 4. desember. Dette betyr at det ikke kjøres tog mellom Drammen og Asker i perioden, og at det i stedet settes inn et stort antall busser som skal inn og ut av Asker sentrum.

Det er NSB og Bane NOR som melder om det reduserte togtilbud mellom Asker og Drammen, som skyldes at Lieråsen tunnel skal oppgraderes.

Som en følge av at togstrekningen er stengt, blir det satt inn et stort antall busser på strekningen. Disse bussene skal inn og ut fra Asker stasjon, og dette kan føre til køproblemer. Vi oppfordrer derfor de som har mulighet til å la bilen stå i denne perioden, og heller gå, sykle eller ta bussen til stasjonen/jobben i Asker sentrum. Dersom dette ikke er mulig, prøv gjerne å samkjøre. Ta med en passasjer eller to, eller spør om å få sitte på med noen andre.

Togstasjon