Asker kommune mottar 1,2 millioner kroner fra Barne- og likestillingsdepartementet i år til sommer- og fritidsaktiviteter for barn og unge.

- Å ta vare på barn og unge, og legge til rette for gode oppvekstsvilkår er en viktig del av jobben vår som kommune. Disse ekstra midlene gjør det mulig å legge til rette for gode aktivitetstilbud for flere barn og unge i Asker i løpet av sommeren – tilbud vi ellers ikke hadde fått til. Slik legger vi til rette for at barn og unge får delta på ulike sosiale arenaer, sier ordfører Lene Conradi.

NaKuHel, Asker idrettsråd og kommunale tilbud

Stiftelsen NaKuHel og Asker idrettsråd skal stå for hvert sitt tilbud. NaKuHel skal opprette fritidsgrupper for barn og Asker idrettsråd skal sette i gang en ordning med aktivitetsguider som skal bidra til at flere barn og unge har et aktivitetstilbud de kan ha glede av.

I tillegg har kommunen tre egne tiltak - sommerleir for barn og unge, sommerferieturer til Sommerland i Bø og Tusenfryd og et lokalt aktivitetstilbud for barn og unge på Borgen.

Økt støtte fra i fjor

- Vi er svært glade for samarbeidet med de frivillige organisasjonene. Noen av aktivitetene tilbyr vi hvert år, noe er nytt. At vi i år har fått mer i støtte enn i fjor, tar vi som et tegn på at departementet ser kvaliteten i det vi gjør, sier Conradi.

Badebilde
Sommerleir på Hudøy er et av tilbudene i regi av Asker kommune som får støtte fra de nasjonale tilskuddsmidlene.