Millioner av mennesker i Øst-Afrika lider av sult og underernæring på grunn av tørke og konflikt. Mange er små barn. Staten bidrar med ekstraordinære bistandsmidler, og en rekke organisasjoner har oppfordret til humanitær hjelp i denne krisen omtalt som den største siden krigen.

- Vi har i Asker tradisjon for å støtte de som er rammet i slike ekstraordinære situasjoner. Vi oppfordrer samtidig både sivilsamfunnet og andre offentlige virksomheter til å bidra i dugnaden, sier ordfører Lene Conradi.

Formannskapet har etter initiativ fra ordfører gitt sin tilslutning til å gi en økonomisk støtte på 100 000 kroner. Beløpet tilsvarer støtten som tidligere ble gitt til Syria. Rådmannen vil legge fram et notat om saken og også vurdere hvilke organisasjoner som er mest aktuelle i denne situasjonen.

Bærum kommune har besluttet å gi 200 000 kroner.