I disse dager er det ett år siden Barneverntjenesten i Asker tok i bruk en ny bo- og omsorgsløsning for barn og unge som har flyktet alene til Norge.

Familiehjem er en fosterhjemsløsning hvor barnverntjenesten leier en bolig, rekrutterer en eller to fosterforeldre som flytter inn og bor sammen med to til tre enslige, mindreårige flyktninger. De første familiehjemmene åpnet sommeren 2016. I løpet av høsten 2017 har Asker kommune åtte familiehjem.

Varaordføreren i Asker, barne- og likestillingsministeren og fosterforeldre fotografert under markeringen av ettårsjubileet for familiehjemmeneBilde fra ettårsmarkeringen for familiehjem i Asker, fra venstre: varaordfører Leif Frode Onarheim, fosterfar Hiva Mirzai, barne- og likestillingsminister Solveig Horne, fostermor Fariba Sagarchian, fosterfar Behzad Salut, fosterfar Gafoor Saeedi og mellomleder i Barnevernstjenesten i Asker kommune Hassen Somo Ali.

En trygg og stabil bo- og omsorgsløsning

– Det unike ved modellen er at familiehjemmet er barnas hjem. Dersom fosterforeldre slutter, blir barna og ungdommene boende i hjemmene sine. Barna og ungdommene beholder sin tilhørighet til skole, nettverk og lokalmiljø, forteller Hassen Somo Ali, som er mellomleder hos Barneverntjenesten i Asker kommune.

Fosterforeldre får tett oppfølging av et team fra Barneverntjenesten. Teamet består av en familieveileder, miljøarbeider og avlaster. I tillegg har barna og ungdommene egne verger, og hjemmene får tilsyn fra ekstern tilsynsfører. Familieveilederne har også rollen som kontaktperson i Barnevernet for ungdommene.

Vil gi flyktningbarn en bagasje full av glede

Hiva Mirzai har vært fosterfar for tre unge gutter siden i fjor høst.

– For meg er det en fordel å ha kjennskap både til norsk kultur og til området guttene kommer fra, sier Mirzai. Han er kurder fra Iran, og har vært i Norge i sytten år. De tre guttene han er fosterfar for har flyktet fra Afghanistan, og snakker to ulike språk. Det gjør at norsk er viktig i hjemmet.

– Vi ser norske filmer og tegnefilmer. I tillegg går guttene på skole og har et solid nettverk rundt seg. Det som er viktig for meg er at barna får med seg en bagasje full av glede, forteller fosterfaren.

Samarbeid med SOS-barnebyer

Asker kommune har lang erfaring med å ta i mot enslige, mindreårige flyktninger og har i perioden 1997-2017 tatt i mot 200 barn og unge. Barneverntjenesten samarbeider med SOS-barnebyer om utviklingen av familiehjemmodellen. Modellen er et alternativ til bofellesskap og tradisjonelle fosterhjem.

SOS-barnebyer har jobbet med langsiktig barneomsorg i mer enn seksti år. I dag er SOS-barnebyer til stede i 133 land over hele verden, og arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere er etablert i flere andre land i Europa.

Ettårsmarkering med barne- og likestillingsministeren på besøk

Etter ett års drift har Asker kommune svært gode erfaringer med familiehjemmodellen. I anledning ettårsjubileet arrangerte vi en hagefest hjemme hos Hvia Miszai og fostersønnene. De inviterte var blant andre de øvrige familiehjemmene i Asker, representanter fra SOS- barnebyer og barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Barne- og Likestillingsminister deltok på hagefesten i anledning ettårsjubileet for etableringen av familiehjem i Asker
På bildet: Ettårsjubileet ble markert med en hagefest for alle familiehjemmene, med besøk av blant andre Barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Fra venstre: varaordfører i Asker Leif Forde Onarheim, statsråd Horne, politisk rådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet Atle Simonsen, Hayatollah Miri, Samiullah Khan og fosterfar Hiva Mirzai.