Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) gjennomfører hvert år Kommune-NM, der de måler norske kommuners og regioners vekstkraft og attraktivitet innenfor fem kategorier som er viktig for bedrifter. I år kom Asker kommune på 5. plass.

Landets kommuner blir vurdert etter kategoriene:

  • næringsliv og privatøkonomi
  • kompetanse
  • sysselsetting og arbeidsmarked
  • befolkningssammensetning
  • kommuneøkonomi 

På topp i kommuneøkonomi

Sola kommune topper listen i årets Kommune-NM, mens Bærum kommune er på andreplass. Asker ble altså nummer 5 totalt sett, men topper listen innen kategorien kommuneøkonomi. Røyken og Hurum kommuner kom på henholdsvis 25. og 179. plass. 

- Resultatet er bra og i tråd med målene vi har satt oss i vår næringsplan, sier næringssjef Morten Bastrup.

- Det er spesielt gledelig er at vi er best i landet på kommuneøkonomi. Det at vi leverer tjenester av god kvalitet samtidig som vi har lave utgifter til administrasjon er noe vi kan være stolte av, sier ordfører Lene Conradi, og henviser til at Asker kommune også ble kåret til beste Servicekommune av Forbrukerrådet i fjor, og vant Kommunal- og moderniseringsdepartementets Innovasjonsprisen 2017 i juni dette året. 

Gode på arbeidsmarked og næringsliv

I tillegg til kommuneøkonomi, skårer Asker høyt på kategoriene arbeidsmarked og næringsliv, men noe lavere på kompetanse og særlig demografi.

- Mange askerbøringer pendler til Oslo, men det er også høy grad av pendling inn til Asker, noe som gjør at kommunen rangeres høyt i kategoriene næringsliv og arbeidsliv, sier Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus, i en kommentar. 

- Men kommunen har for få innbyggere med fagbrev, og lavere befolkningsvekst og lavere andel unge innbyggere enn for eksempel de største kommunene på Romerike, sier Solli videre.

Flere detaljer om Kommune-NM finner du på NHOs nettsider.