Asker husflidslag har inngått avtale med Opplysningsvesenets fond (OVF) om leie av Asker prestegård frem til 2027. Avtalen ble underskrevet i Asker rådhus 12. januar. Husflidslaget har også forhandlet frem en tilskuddsavtale med Asker kommune for å dekke årlige kostnader til leie og drift.

Asker prestegård har stått tom i flere år etter at prosten flyttet ut på grunn av nye regler om beskatning av presteboliger. Både Asker kommune og Asker Husflidslag har vurdert det som formålstjenlig at eiendommen tas i bruk som del av husflidslagets virksomhet. 

Omfattende virksomhet

Asker Husflidslag er et lokallag under Norges Husflidslag med ca 530 medlemmer, og driver kurs, studieringer, salg og husflidsvirksomhet på flere ulike steder i Asker, bl. a. i Drengestua på Asker prestegård og Hasselnøtten ved Hasselbakken.

5. januar 2018 inngikk husflidslaget avtale med Opplysningsvesenets fond (OVF) om leie av hovedbygning med tilhørende stabbur, lysthus og uteanlegg.  Dette vil gi husflidslaget mulighet for utvidet drift og vil være en god og fremtidsrettet løsning, både for husflidslaget og for å bidra til at byggene tas i bruk. 

Før leiekontrakten ble inngått, la Asker Husflidslag ned et betydelig arbeid med å kartlegge mulig bruk av prestegården, inklusive vurdering av bygningsteknisk tilstand.

Økonomisk tilskudd fra Asker kommune

Avtalen om tilskudd fra Asker kommune innebærer et årlig beløp inntil 225 000 kroner, til dekning av deler av kostnadene ved å leie og til å drifte prestegården. Som en del av avtalen, forplikter Asker husflidslag seg til å arrangere en Åpen dag med omvisning inntil to ganger i året.

Asker prestegård

Foto: Svein Ivar Fors, ASKER-posten.