I forbindelse med polarskipet Mauds historiske retur til Vollen lørdag 18. august klokken 13.00, vil det være mye trafikk i området. Vi oppfordrer derfor folk til å gå, sykle eller ta buss.

- Det er ventet mange mennesker til Vollen lørdag. Vi  oppfordrer alle som har tenkt seg dit om å gå, bruke sykkel eller reise  kollektivt, sier trafikkansvarlig i Asker kommune, Yngve Kristoffersen.

Unngå trafikk-kaos

Kommunen ber også folk benytte parkeringene som er langs Arnestadveien, og ved Vollen og Arnestad skole. I skoleområdet er parkeringen gratis, og der vil det være parkeringsvakter. 

Arnestadveien gjennom sentrum blir gjort enveiskjørt. For å unngå å skape trafikk-kaos, kan man kun kjøre opp fra Slemmestadveien i krysset i Vollen sentrum.

Både politi og kommunen har tjenestemenn til stede for å ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Program og mer informasjon om folkefesten

Velkommen hjem, Maud!

I anledning Mauds hjemkomst skrev ordfører Lene Conradi et innlegg som stod på trykk i Budstikka mandag 13. august, hvor hun ønsker polarskuta velkommen hjem:

18. august blir historisk når polarskuta Maud glir inn fjorden mot Vollen – 101 år etter at hun ble sjøsatt nettopp her.

«De og Deres ledsagere har utført en dåd som på den vakreste måte har gjort Norges navn kjent over hele den siviliserte verden, og for hvilken jeg herved bringer Dem alle den hjerteligste og varmeste takk fra det norske folk.» Ordene er hentet fra Kong Haakon VII’s tale til Roald Amundsen og mannskapet på «Maud» etter en av ekspedisjonene til Nordpolen.

Nasjonal polarhistorie

Det er med andektighet til den norske polarhistorien vi nå ønsker «Maud» velkommen hjem. «Maud» representerer Roald Amundsens betydning i samtiden, hans status som nasjonalhelt og Norges identitet som polarnasjon. Som Riksantikvaren uttalte til NRK i juni: «Maud» er original, selv om hun er et vrak, og er derfor viktig for norsk kulturhistorie.

Kystkultur - Vollen og nye Asker

Det var i Vollen «Maud» startet sin ferd da hun ble sjøsatt 7. juni 1917, etter å ha blitt bygget av Christian Jensen nettopp her. Kystkulturen har preget Vollen gjennom historien - med fiske, båtliv og båtbygging, og fjorden har vært en viktig transportåre for isskjæring og bærproduksjon.

Nå er kystkulturen noe vi har samlet oss om – også i nye Asker, og det er understreket gjennom valget av vårt nye kommunevåpen, «Tre seil». Med vår nesten 18 mil lange kystlinje blir «Maud» også et symbol vi som nye Asker kan samle oss om. Da passer det godt at «Maud» skal ligge til havn på Tofte når hun skal konserveres. Slik blir «Maud» et autentisk kulturminne som kompletterer polarskipssamlingen sammen med «Fram» og «Gjøa».

Hjemkomst takket være private aktører

Å få «Maud» hevet og fraktet hjem er et gedigent prosjekt som private aktører allerede tidlig på 90-tallet ønsket å realisere. Det var bakgrunnen for at kommunen sikret seg eierrettighetene til skipet ved å kjøpe henne for en dollar av Hudson’s Bay Company. Men det økonomiske løftet ble for dyrt og risikabelt til at kommunen kunne klare det for egen kjøl. At hun nå kommer hjem har heller ikke kostet det offentlige mer enn den dollaren – dette ekspedisjonseventyret realiseres takket være private ildsjeler og et næringsliv som våger å satse, og tar ansvar, også for kulturminner.

Det finnes mange gode eksempler på at privat kapital sikrer kulturminner. At Maud nå kommer hjem føyer seg inn i rekken, og det betyr mye for Asker kommune at private midler, initiativ og engasjement har gjort det mulig å gjennomføre prosjektet «Maud returns home».
For et syn det skal bli å se henne komme glidende inn i Maud-bukta der hun ble sjøsatt! Og jeg er sikker på at hun vil få et stort følge av små og store båter som vil være med henne på ferden helt hjem.

Mauds neste etappe

Neste etappe for Maud blir at vi sammen med eierne vurderer beliggenhet for et museum, og hvordan dette skal organiseres og driftes. Eierne ønsker at kulturminnet «Maud» skal være tilgjengelig for alle. Vi som vertskommune og offentlig aktør skal legge til rette for det på best mulig måte. Slik kan Maud og hennes unike historie bli et levende minne om den norske polarhistorien – ikke bare for befolkningen i Vollen, men for hele nasjonen.