Ordfører Lene Conradi og rådmann Lars Bjerke reiste mandag til Cambridge Bay, nord i Canada, for å ønske polarskuta Maud god tur tilbake til Norge og Vollen. De regner med at Maud er tilbake i Norge i løpet av 2018.

Satelittfoto Cambridge Bay
Maud sank i 1930 på grunt vann noen få meter fra land, i Cambridge Bay nord i Canada.

- Vi ser fram til å bli oppdatert på status i prosjektet når vi nå skal treffe ekspedisjonen før de starter den lange sjøreisen med polarskuta på slep tilbake til Norge, sier Conradi.

Maud ble bygget i 1917 på oppdrag fra Roald Amundsen av den kjente båtbyggeren Christian Jensen i Vollen. I tillegg til å være en vitenskapelig ekspedisjon var Amundsens plan å krysse Nordpolen med Maud, og skuta ble bygget for å tåle påkjenningene dette ville medføre. Han seilte fra Tromsø i 1918, og gjorde i årene flere forsøk på å nå Nordpolen, uten å lykkes. Skuta ble solgt på tvangsauksjon i 1925 til Hudson Bay Company. Mens skuta var i deres eie, sank den i 1930 på grunt vann noen få meter fra land, i Cambridge Bay nord i Canada. Herfra hentes den hjem til Norge nå.

- Skuta er et internasjonalt kulturminne og vil være et flott bidrag til nye Asker sin historie, maritime tradisjoner, kystkultur og identitet, sier ordføreren.

Når skuta kommer til Norge en gang i 2018, vil Maud etter planen først ligge på Tofte i påvente av et mulig fremtidig museum for polarskipet i Vollen hvor hun opprinnelig ble bygget. Før et eventuelt museum kan bygges i Vollen, må en reguleringsplan behandles og godkjennes. Kommunen har foreløpig ikke mottatt forslag til reguleringsplan.

Skuta eies nå av Tandberg Eiendom AS som også organiserer ekspedisjonen. Kommunen vil behandle en eventuell søknad om å bygge museum som en reguleringssak på ordinær måte.

Invitasjon fra Cambridge Bay-ordføreren

Ordføreren i Asker mottok i 2014 en invitasjon fra ordføreren i Cambridge Bay i Canada i forbindelse med at Tandberg Eiendom AS igangsatte arbeidet med å heve polarskuta Maud. Deres mål var å bevare Maud og føre henne tilbake til Vollen. Den gang ble det, av ulike årsaker, ikke noe av reisen.

Asker kommune overførte allerede i 2011 disposisjonsretten for Maud til Tandberg Eiendom, og har dermed medvirket til at skuta nå er hevet fra sin beliggenhet i Cambridge Bay og skal føres tilbake til Asker.

- Selv om Asker kommune i dag ikke har noen formelle forpliktelser tilknyttet polarskuta Maud, ønsker kommunen å vise vilje til en konstruktiv og ansvarlig oppfølging av prosjektet, sier rådmann Lars Bjerke.

Skal ta vare på felles kulturminne

Ordfører og rådmann besøker Cambridge Bay denne uken for å bekrefte at kommunen på en respektfull måte vil bidra til å ta vare på denne felles kulturarven.

- Vi er invitert av ordføreren i Cambridge Bay og ønsker med dette å vise respekt overfor lokalbefolkningen som har hatt Maud som et landemerke siden 30-tallet. Vi har forstått at det er med vemod de nå skal ta farvel med skuta.

Derfor vil ordføreren i Cambridge Bay ha en stående invitasjon til Asker for å følge den videre utviklingen av dette prosjektet som har til formål å ta vare på Maud.

Bakgrunn

  • Maud ble bygget i 1917 av båtbyggeren Christian Jensen på oppdrag fra Roald Amundsen. Amundsen dro ut med skuta fra Tromsø i 1918, og gjorde i årene som kom flere forsøk på å nå Nordpolen, uten å lykkes.
  • Etter at Amundsen gikk personlig konkurs i 1924, ble skuta solgt på tvangsauksjon i 1925 til Hudson Bay Company.
  • Maud sank i 1930 på grunt vann noen få meter fra land, i Cambridge Bay nord i Canada. Tidlig på 1990-tallet arbeidet Asker kommune for at Maud skulle heves og bringes tilbake til Norge. Meningen var at den skulle restaureres og settes i drift som turistattraksjon.
  • Asker kommune kjøpte 21.9.1992 Maud for en symbolsk sum på 1 canadisk dollar av sist kjente eier Hudson Bay Company Planene om å hente hjem Maud ble ikke gjennomført på grunn av manglende finansiering.
  • Asker kommune overførte i 2011 disposisjonsretten for Maud til Tandberg Eiendom.
  • Ekspedisjonen, som er en del av et omfattende prosjekt for å bevare Maud, seiler fra Cambridge Bay i løpet av august 2017.
  • Prosjektet er initiert og finansiert av Tandberg Eiendom og ledes av Jan Wanggaard.