Torsdag 1. mars overtok Hanna E. Markussen (byråd for byutvikling Oslo), Lisbeth Hammer Krog (ordfører Bærum), Lene Conradi (ordfører Asker) og Tore Opdal Hansen (ordfører Drammen) stafettpinnen for å arrangere konferansen Urban Future i Oslo i mai 2019.

Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019, og konferansen blir et av hovedarrangementene dette året.

– Gjennom involvering og pilotprosjekter skal Bærum kommune øke innbyggernes bevissthet om hva som gir reduserte klimagassutslipp. Vi vil invitere til samarbeid om utvikling av nye metoder, engasjere og vise frem konkrete løsninger, og inn i dette arbeidet vil Urban Future-konferansen være en viktig arena, sier Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum.

Lene Conradi, ordfører i Asker, er enig og legger til
– Oslo, Bærum, Asker og Drammen samarbeider om FutureBuilt for å få frem pilotprosjekter innen klimavennlig bygg og områder. Det er lettere å stå sammen når vi prøver noe nytt, det bringer oss nærmere et felles mål, og vi kan lære av hverandre, sier Conradi.

Illustrasjonsbilde fra Wien
Ordfører Lene Conradi presenterer FutureBuilt-prosjektet Kistefossdammen barnehage under konferansen Urban Future i Wien. Foto: Asker kommune.

Flere tusen engasjerte deltagere var i Wien i forbindelse med årets Urban Future-konferanse, som er konferansen for alle som jobber med å endre moderne byer gjennom nye bærekraftige ideer. Målet er å lære av hverandres erfaringer og bruke denne lærdommen til å få fart på strukturelle endringer i hjembyene. Konferansen i Oslo kommer til å samle flere tusen dedikerte deltagere fra hele verden, med innledere som skal snakke om alt fra byplanlegging, mobilitet og ressursforvaltning til kommunikasjon og ledelse.

Konferansen vil også være en markering av FutureBuilts 10-årsjubileum. Som neste års vertskap for Urban Future er FutureBuilt og FutureBuilt-kommunene godt synlige i Wien, både gjennom en stand som viser prosjekter fra Oslo, Bærum, Asker og Drammen, og med foredrag.
 
– Vi gleder oss til å få Urban Future til Oslo neste år. Vi vil lage en fantastisk byutviklingskonferanse og vise fram både FutureBuilts forbildeprosjekter og mange andre spennende byutviklingstiltak som er realisert i regionen, sier Birgit Rusten, daglig leder i FutureBuilt.

Fakta om Urban Future Global Conferance (UFGC)

UFGC er verdens største møteplass for såkalte CityChangers, folk som ønsker å gjøre byene sine mer bærekraftige. Målet er å implementere gjennomarbeidede prosjekter i respektive byer for å bedre livene til alle som bor der. UFGC samler ekspertisen på dette området, på en nøytral arena uten en politisk agenda. Konferansen ble grunnlagt i 2014 av Gerald Babel-Sutter, og kommer fra nå til å finne sted i en ny europeisk by hvert år fra 2018 og fremover. Siden 2014, har antall besøkende på konferansen blitt tredoblet.