På IMDIs integreringskonferanse åpnet statsminister Erna Solberg med å rose Asker og Sisters in business (bildet): "Integrering handler om å sette folk i stand til å få den kompetansen de trenger for å komme i jobb. Vi har en vei å gå her. Yrkesdeltakelsen er for lav, spesielt blant innvandrerkvinner. I fjor besøkte jeg sybedriften Sisters in business i Asker. Der møtte jeg Zainab Moshini. Hjemme i Afghanistan heklet hun tradisjonelle sjal. Da hun kom til Norge ble hun stående utenfor arbeidslivet. Da hun var arbeidsledig mistet hun troen på seg selv. Gjennom Sisters in business fikk hun noe å gjøre. «Nå har jeg masse håp. Jeg er stolt av meg selv», sier hun. Jeg forstår godt hva Zainab sier. Å bety noe for andre betyr enormt mye for oss alle. Det å føle at du bidrar er en viktig del av det å være menneske."

Hvert år deles det ut en pris til den kommunen i landet som er best på å bosette og integrere flyktninger. Asker var nominert og Bærum gikk av med seieren.

Én av fem innbyggere i Asker er første- eller andre generasjons innvandrere fra 131 land. I perioden 2015 – 2018 bosatte Asker 444 flyktninger, inkludert enslige mindreårige.

– Det er en ære å være nominert til denne viktige prisen. Hvert enkelt menneske skal finne sin plass i samfunnet vårt.  Å lykkes med integrering, betyr å lykkes med å bidra til at de som kommer til oss, skal få de beste muligheter til å leve gode liv. Vi gratulerer Bærum med seieren, sier Lene Conradi, ordfører i Asker kommune. 

Bosettings- og integreringsprisen ble delt ut på Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) integreringskonferanse på Gardermoen 13. februar.

Kommunene Bærum, Steinkjer, Lørenskog, Stange, Tromsø og Asker var alle nominerte til bosettings- og integreringsprisen. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner delte ut prisen.

Samarbeid på tvers

Asker har skapt en kultur for å tenke nytt og ønsker å finne nye løsninger i integreringsarbeidet. I 2017 vant Asker Kommunal- og moderniseringsdepartementets Innovasjonspris blant annet for sin Velferdslab.

– Asker Velferdslab er ny modell for å koordinere tjenester til familier eller ungdommer i en vanskelig livssituasjon. Vi går fra å tenke velferd som en kostnad, til å tenke velferd som en investering, forteller ordføreren.

Asker kommune og NAV Asker har gjennom flere år arbeidet med å utvikle gode modeller for integrering av flyktninger og innvandrere. De har en egne prosjekter og samarbeider med sosial entreprenører, studieforbund og arbeidslivet.

Uvurderlig innsats

Conradi berømmer kompetente og engasjerte medarbeidere, gode rutiner og samarbeidsrelasjoner mellom de ulike tjenestene.

– Vi har mange engasjerte frivillige innbyggere som gjør en uvurderlig innsats på språkkafeer, leksehjelp, flyktningeguider, aktivitetsguider for barna, turgrupper og er mentorer både i arbeid og fritid. Asker har også et godt samarbeid med mange arbeidsplasser, sier ordføreren.

Hun trekker frem KIWI som tilbyr praksis til ungdom og voksne og Systua på Ikea Slependen.

– Systua er et samskapingsprosjekt mellom NAV Asker, Asker kommune, IKEA og den sosial entreprenører Sisters in Business om å utvikle en bærekraftig virksomhet. Innvandrerkvinner får opplæring i salg og service, søm og norsk. Fem kvinner fikk fast jobb i systua det første driftsåret, forteller en stolt Conradi.

Ordføreren er også glad for at det lokale næringslivet er sitt samfunnsansvar bevisst.

– Vårt fantastiske lokale næringsliv er også virkelig kommet på banen, og vist seg sitt samfunnsansvar bevisst. Næringslivet er en utrolig viktig part når det kommer til integrering, både gjennom konkrete prosjekter, og ikke minst som arbeidsgiver, med alt det innebærer for den enkelte, sier Conradi.

Berømmer for bredt engasjement

– Vi er utrolig takknemlige for og stolte av alle våre ansatte som jobber med integrering i det daglige, som brenner for jobben sin – og for hvert enkelt menneske som skal finne sin plass i samfunnet vårt, sier ordfører Conradi.

Hun sier at nominasjonen er en stor anerkjennelse av de ansattes kompetanse, deres mot til å tenke nytt og evne til å samarbeide for å finne gode løsninger.

Ny temaplan styrker arbeidet

Asker har som mål å være er en mangfoldig kommune, hvor alle kan delta i fellesskapet, og hvor alle har like muligheter og plikter. Høsten 2017 vedtok kommunen en ny temaplan for mangfold- og inkluderingsarbeidet.

Satsningsområdene i den nye temaplanen er; arbeid, kunnskap og utdanning, helse, tilhørighet og medborgerskap, bosetting og organisering og forvaltning.

Bærum, Steinkjer, Lørenskog, Stange og Tromsø kjempet mot Asker om prisen.

I Asker legger vi vekt på: 

  • Tett oppfølging av hver enkelt, tidlig innsats og fokus på migrasjonshelse
  • Familiearbeid blant annet med oppfattende bruk av familieveiledningsprogrammet ICDP
  • Å utvikle nye løsninger for fagbrev med norskstøtte/bransjenorsk for at personer med lite skolebakgrunn, skal lykkes i å få et relevant utdanningstilbud 
  • Biblioteket som møteplass, språkkafe og tilbud om litteratur på mange språk.
  • Asker som friby for en forfulgt kunstner (ICORN)
  • Ny modell for bosetting av enslig mindreårige flyktninger. For å gi barna stabilitet, trygghet og omsorg, har kommunen utviklet familiehjem i samarbeid med SOS-barnebyer utviklet familiehjem. Selv om fosterforeldrene av ulike årsaker må gi seg i jobben, er det de som må flytte ut, og barna blir boende. Da beholder barna nettverk, venner, nærmiljø og skole.