Har du noen gang hatt drømmer og ideer om å starte din egen bedrift? Det har 7. trinn på Jansløkka skole. Sist uke viste elevene frem sine ideer og produkter på "Smartingen". Ordfører Lene Conradi satt i juryen.

Hvordan forbereder vi barna våre på en fremtid hvor over halvparten av jobbene som de vil jobbe med ikke er blitt funnet opp ennå?

En måte å gjøre dette på er å fremme entreprenørskap i utdanningen. Nettopp dette gjør Asker kommune i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Akershus. De har hatt et samarbeid over lengre tid om å fremme entreprenørskap i utdanningen.

– Vi ønsker at skolene jobber med kreativitet og nytenking. På ungdomstrinnet er dette utbredt hvor mange skoler benytter seg av metodene Elevbedrift og Innovasjonscamp. Skolene jobber intensivt i tre dager. Siste dagen er det presentasjon for juryen, forteller ordfører og jurymedlem for dagen Lene Conradi. 

Bærekraftige vinnere

Det manglet ikke på kreative ideer og i år som i fjor hadde elevene på Jansløkka løst oppgavene på en svært god måte. Det boblet av engasjement og elevene var tydelig inspirert av oppgavene. To av gruppene vant en gullbillett. Elevene får delta på Ungt Entreprenørskaps fylkesfinale for Akershus i mai. 

De som vant gullbillett på Jansløkka skole er: 

Batteriladeren "Autobat"

En batterilader som gjør at du kan lade og få penger i retur for hvert batteri. Ideen deres er at du kan kjøpe nye batterier eller gi returpengene fra ladede batterier til Røde kors.

– Ideen var visjonær og har det perspektivet alle burde ha. Vi skal alle ta vare på planeten vår så kloden vår kan overleve. Autobat hadde laget en løsning på hvordan vi kan løse det konkret i hverdagen. Ideen er bærekraftig, tar hensyn til miljøet og har det globale perspektivet om å ta ansvar, sa ordfører Lene Conradi om juryens begrunnelse. 

Stolte vinnere av gullbilletten til Akershusfinalen. Det var stort engasjement i klassene og elevene heiet hverandre frem gjennom dagen.

Snow Bike

En nytenkende sykkel tilpasset den norske vinteren. Forhjulet kan byttes ut med en monoski som lett kan monteres av og på, slik at det blir lettere å sykle på snøen. Bakhjulet har piggdekk.

Barna hadde laget en prototyp og en promoteringsvideo som viste at sykkelen fungerer på vinterføre.

Se muligheter og gjøre noe med dem

– Entreprenørskap er evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem. Det handler om å tørre og ville omsette ideer til praktisk handling. Barn og unge kan trene sin evne til entreprenørskap kan trenes, sier ordføreren. 

Ungt Entreprenørskap jobber for at flest mulig elever og studenter skal få entreprenørskapsopplæring.

– Å få praktisk erfaring inn i en teoretisk hverdag, gir ofte ny motivasjon. Vi ønsker å gi elevene muligheter til å se utfordringer i samfunnet rundt seg, og at de skal bidra til å løse dem. Kanskje noen av disse elevene starter opp elevbedrift etter hvert? Det er i alle fall det vi håper å stimulere til, avslutter ordføreren.

Hva er SMART?

SMART er aktiv læring som gir elevene erfaring med og kunnskap om hvordan de kan utvikle nye løsninger på utfordringer de møter. Gjennom en idéprosess er elevene selv aktive i å definere problemområder, forske på ulike muligheter og bruke sitt nettverk for å finne løsninger som kommer til nytte for dem selv og andre. Ideen som da blir elevens oppfinnelse skal de kunne visualisere ved å lage en prototype eller modell, samt holde en presentasjon.

SMART stimulerer:

  • Evnen til problemløsing og kreativ tenking.
  • Bedre evne til samarbeid.
  • Bevissthet om eget nettverk.
  • Forståelsen av nødvendigheten av verdiskaping.
  • Nysgjerrighet og utforskertrang.

Vi ønsker de andre Asker-skolene lykke til med sine kåringer. Neste skoler ut er Heggedal, Blakstad, Mellom-Nes, Hofstad, Vardåsen, Rønningen, Bondi og Hagaløkka.