Skianlegget på Solli kan stå klart allerede neste vintersesong. Nå er alle godkjenninger på plass og oppstart kan skje våren 2019.

Askers innbyggere og idrettsutøvere har ventet lenge på et skianlegg på Solli i Asker.

– Dette er gledelige nyheter og noe vi har ventet lenge på. Det er stor sannsynlighet for at anlegget vil kunne stå klart allerede neste vintersesong, sier ordfører Lene Conradi.

Det er allerede gjennomført en anskaffelse og kontrakt med entreprenør om gjennomføring av anlegget er inngått. Arbeidet kan derfor starte opp allerede våren 2019.

Skiklubbene i Asker og Asker trekkhundklubb har i mange år ønsket et skianlegg der det kan trenes og avholdes mindre konkurranser i egen regi, i nærheten av Solli.

Etter en større lokaliseringsprosess falt valget ned på Solli. Stedet pekte seg ut som den beste lokaliseringen av et slikt anlegg med etablerte skiløyper og gode snøforhold.

– Kommunen vurderte flere anlegg i hele vestregionen og deretter vurderte de fem ulike plasseringer i nærheten av Solli. Kommunestyret gikk inn for at anlegget skal ligge i et dalsøkk øst for Solli gård, sier Conradi.

Bakgrunn for saken

Kommunen godkjente reguleringsplanen for Solli skianlegg i kommunestyret 15.5.2018. Etter klage opprettholdt bygningsrådet vedtaket 27.9.2018, og saken ble sendt Fylkesmannen for avgjørelse samme dag. Fordi reguleringen var innenfor markagrensen var Miljøverndepartementet rett mottaker. 

Fylkesmannen sendte derfor saken videre til departementet for stadfesting 17. oktober. Nå har kommunen mottatt vedtak fra Miljøverndepartementet om stadfesting av reguleringsplanen i brev datert 18.1.2019.