Skoleelever i mange land deltar fredag 22. mars i klimaprotester. Dette gjelder også skoleelevene i Asker og Bærum.

Elever har mulighet til å søke om permisjon fra skolen.

Elever som ønsker å delta i klimastreiken, kan søke permisjon. Den enkelte skole ved rektor vil behandle søknadene ut fra en vurdering av hva som er forsvarlig for den enkelte. Den som får innvilget permisjonssøknad, vil få dokumentert fravær.

Les mer om permisjon fra undervisningen her