– Jeg håper at elevene vil få en god forståelse av at alle må hjelpe til for at vi skal ha det bra her i Norge, ordfører, Lene Conradi, da hun besøkte skolen.

Det var torsdag 8. november at ordføreren, sammen med Sarah Gaulin fra LO, tok over undervisningen på femte trinn på Rønningen skole. Gjennom økten fikk elevene innblikk i hva det betyr å betale skatt, hva skattepengene går til og hvordan vi fordeler fellesgoder i samfunnet.

– Jeg håper at elevene vil få en god forståelse av at alle må hjelpe til for at vi skal ha det bra her i Norge. Vi bidrar til fellesskapet for å hjelpe hverandre. Når vi arbeider og tjener penger så betaler vi skatt, ikke som en straff, men for at alle skal få gå på gode skoler, ha tak over hodet og rent vann å drikke, sier ordførere i Asker kommune, Lene Conradi.

Uke 45 står kunnskap om lokalsamfunnet på timeplanen for fjerde– og femteklassinger over hele landet. Anledningen er Ungt Entreprenørskaps program «Vårt lokalsamfunn» som skal gi elevene større kunnskap om hvordan lokalsamfunnet fungerer og lære om demokrati, yrker, lønn, skatt og velferd.

Vil skape økt engasjement og deltagelse

Ordføreren sier at når folk har behov for det, skal alle ha mulighet til å få behandling på sykehus, alderspensjon og sykepenger.

– Alt dette utgjør velferden vår og er ting vi gjerne tar for gitt, men ble de borte så ville vi merke det med en eneste gang. Hvis vi ikke betaler skatt på pengene vi tjener eller tjenestene vi kjøper, så stjeler vi rett og slett fra fellesskapet. Aksjonen kan bidra til at elevene ser at de selv kan bidra aktivt og delta i samfunnsutviklingen gjennom frivillig arbeid, sier hun.

Om Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv, og jobber altså i uke 45 sammen med SMSØ for at skoleelever skal få økt kunnskap om skatt om verdiskapning, skatt og velferd.

SMSØ (Samarbeid mot svart økonomi) er et samarbeid mellom parter i arbeids- og næringslivet og Skatteetaten. SMSØ består av KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten, og jobber forebyggende og holdningsendrende mot svart økonomi på flere områder som forbrukere, offentlige innkjøpere og barn/ungdom.