Høring: Gebyrregulativ for byggesaker 2021

Formannskapet behandlet saken i møte 17.11.2020 sak 237/20 og vedtok å sende forslaget om gebyrregulativ for byggesaker 2021 på høring frem til 10. desember 2020.

Gi innspill

Innspill til forslag om gebyrregulativ for 2021, kan du gi på digitalt skjema, som e-post, eller som brevpost.

Du kan også gi innspill på e-post eller som brevpost. Merk da meldingfelt eller konvolutt med "gebyrregulativ for byggesaker":

E-post: post@asker.kommune.no
Brev: Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Høringsfristen er 10. desember.