Høring: Formannskapets innstilling til handlingsprogram 2021 - 2024

Innbyggere, organisasjoner og andre oppfordres til å komme med innspill og tilbakemeldinger på formannskapets innstilling til Handlingsprogram 2021 - 2024.

Kort fortalt

Handlingsprogrammet inneholder mål og delmål for kommunens utvikling, samt forslag til budsjett for 2021 for kommunens tjenesteområder.

Eventuelle innspill til forslaget vil følge saken når den behandles videre av politikerne, og handlingsprogrammet vedtas endelig i kommunestyret 15. desember.

Gi innspill innen 10. desember

Her kan du legge inn dine innspill til formannskapets innstilling til Handlingsprogram 2021 - 2024 (elektronisk skjema - krever innlogging).

Du kan også gi innspill på e-post eller som brevpost. Merk da meldingfelt eller konvolutt med "Høring handlingsprogram":

E-post: post@asker.kommune.no
Brev: Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Høringsfristen er 10. desember.