Høring: Formannskapets innstilling til Prisliste for gebyrer og brukerbetalinger for 2021

Se vedtak i formannskapet fra 17.11.2020

Se forslag til prisliste for gebyrer og brukerbetalinger for 2021.

Gi innspill

Innspill til forslag om prisliste for gebyrer og brukerbetalinger for 2021 kan du gi på digitalt skjema, som e-post, eller som brevpost.

Du kan også gi innspill på e-post eller som brevpost. Merk da meldingfelt eller konvolutt med "Høring prisliste 2021":

E-post: post@asker.kommune.no
Brev: Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Høringsfristen er 10. desember.