Høring: Lokal forskrift om skolerute for Asker kommune skoleåret 2021-2022

Asker kommune skal vedta forskrift om skolerute for skoleåret 2021-2022. Utvalg for oppvekst vedtok i møte 4.11.2020 at forslag til skolerute skal sendes på høring.

En kommune skal etter opplæringsloven § 2-2 fjerde ledd sørge for at det gis forskrift om skole- og feriedager for elevene. Når skoleruten planlegges, tas det blant annet hensyn til:

  • Skoleruten skal tilpasses offisielle hellig- og høytidsdager i Norge.
  • Skoleruten tilpasses avvikling av nasjonale prøver.
  • Skoleåret i grunnskolen består av minimum 190 dager og elevene skal ha minst 7 uker sommerferie.

Det er vurdert tre alternative forslag til skolerute for skoleåret 2021/2022.

Felles for alle tre alternativene er fri valgdagen 13. september, høstferie uke 40, fri mandag 3. januar, vinterferie uke 8, fri dagen etter Kristi Himmelfartsdag.

Alternativ 1: Første skoledag mandag 16. august, siste skoledag fredag 17. juni. Juleferie fra onsdag 22. desember.

Alternativ 2: Første skoledag torsdag 19. august, siste skoledag onsdag 22. juni. Juleferie fra onsdag 22. desember.

Alternativ 3: Første skoledag mandag 16. august, siste skoledag tirsdag 21. juni. Juleferie fra tirsdag 21. desember, fri tirsdag 19. april.

Kommunedirektøren mener at alternativ 3 er det beste alternativet.

Utvalg for oppvekst behandlet forslaget til lokal forskrift om skolerute for 2021 - 2022 på sitt møte 4. november, og vedtok å sende det på høring.

Dokumenter

Høringsbrev

Saksfremlegg

Forslag til skolerute 2021/2022 - Asker kommune

Har du innspill til forslaget til lokal forskrift?

Send inn høringsinnspill her.

Innspillene kan også sendes skriftlig til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller med e-post til  innen 15. desember. Merk innspillene med: Sak 20/32298

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart, men blir vedlagt saken med rådmannens kommentar ved videre behandling i formannskapet og kommunestyret.