Høring: Nytt veinavn for Moserudveien

Moserudveien i Hyggen skal få nytt navn. Endringen skjer for unngå forveksling med likelydende veinavn. Nå kan du komme med forslag til nytt navn på veien.

Det er i de siste årene vært mer oppmerksomhet på likelydende veinavn i nabokommuner. Når man er ukjent, ikke har noe forhold til kommunegrenser og bare bruker GPS er det en sannsynlighet for at man velger adressen i feil kommune.

For å unngå at det blir flere problemer for post og eventuelt utrykknings kjøretøy ønsker vi med dette brevet å gi mulighet til å komme med et nytt veinavnforslag for vei 21407 Moserudveien.

Se fullstendig høringsbrev med kart

Høringsfristen er 1. oktober 2021.

Forslag merket med sak 21/3132 sendes eller Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken