Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.

Høring: Temaplan for digitalisering

Sektorovergripende, med fem innsatsområder

Temaplan for digitalisering og smart bruk av teknologi er sektorovergripende.

Temaplanen har samlet sine utfordringsbilder med tilhørende strategier under fem innsatsområder. De fem innsatsområdene er:

  1. data som strategisk ressurs
  2. klimabevisst infrastruktur og kapasitet
  3. digitale ferdigheter og kompetanse
  4. relevant digital støtte
  5. informasjonssikkerhet og personvern 

Tre hovedhensikter

Temaplanen dekker tre hovedhensikter. Den skal:

  • støtte oppunder andre temaplaner ved å sørge for at forutsetninger for tjenesteproduksjon er tilstede
  • bidra til å realisere andre temaplaners strategier
  • peke ut en retning i videre arbeid.

Se forslag og politisk behandling

Her kan du lese forslaget til temaplanen, og se den politiske behandlingen i formannskapet.

Gi innspill

Du kan gi innspill til temaplanen - frist 11. oktober.

Gi innspill digitalt her 

Alternativt kan innspill sendes på e-post til , eller som brev: Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. Merk da emnefelt eller konvolutt med "20/04497-14".