Høring: Veinavn Høn/Landås

Kort fortalt

Områdeplan for Høn-Landås ble vedtatt 14.11.2018. Høn-Landås er et av de viktigste utbyggingsområdene i kommunen. Her skal det bygges 1 500 - 1 600 boliger. I tillegg skal området få et nærsenter for lokal handel og tjenesteyting, skole, barnehage og idrettsarealer.

Byggingen av nye boliger og veier er i full gang, vi har nå stort behov for adresser og dermed nye veinavn.

Det er hovedveien gjennom hele planområdet, og tre gang-/sykkelveier som skal ha navn nå. Senere vil vi se på behovet for navn til eventuell skole, barnehage, torg og plasser.

Her kan du se oversiktskart over utbyggingsområdet Høn/Landås. (PDF)

Før kommunesammenslåingen var tidligere Askers navneråd i gang med navnsetting innenfor planen. De rakk å finne tre veinavn som gikk til høring og politisk behandling, men i prosessen med sammenslåingen av kommunene stoppet saken opp.

Ny saksgang for behandling av navnesaker

Det er nå en ny saksgang i navnesaker ved at det sendes ut høringsbrev til alle berørte, historielag og foreninger, og det skal lages et saksframlegg på grunnlag av innspill til kommunen. Vi vil likevel ta med navnerådets anbefaling videre i saken.

Her finner du fullstendig høringsbrev som viser tidligere behandling, og hvor forslagene fra tidligere Askers navneråd er presentert. (PDF)

Øvrige høringsdokumenter

Språkrådet om navnsetting av gater og veier (brosjyre i PDF)

Artikkel om Folabruveien

Artikkel om Fålabrua - jernbanebru

Send oss innspill

Kommentarer og innspill kan du sende med brev til:

Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken eller

på e-post til:
innen 22. februar 2021.

Har du spørsmål kan du ringe oss på mobilnummer 469 01 325.