Nytt veinavn på stikkvei til Semsveien

I forbindelse med utbygging nye boliger nær krysset Solliveien-Semsveien er det behov for et navn på en ny vei. Vi ønsker nå innspill på veinavnet.

Følgende navn er allerede foreslått:

  • Vøyenstubben
  • Prøysenenga
  • Østenga

Se fullstendig høringsbrev med kart og bakgrunn for navnene.

Det er også mulig å komme med andre navneforslag.

Høringsfrist er 1. oktober 2021.

Forslag med begrunnelse sendes på e-post til eller som brev til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken innen 1.oktober 2021.

Vennligst merk emnefelt eller konvolutt med "Veinavn på ny stikkvei fra Semsveien, Esak 21/3599".