Positiv til ny plan for E18

19. juni gikk Stortinget inn for å bygge ny vei på strekningen fra Lysaker til Ramstadsletta. - Dette er gledelige nyheter, sier ordfører Lene Conradi (H).

Lene Conradi ved E18
Ordfører Lene Conradi (H) er fornøyd med at Stortinget vedtok planen for ny E18.

– Den nye transportplanen for E18 som ble vedtatt på Stortinget i dag, med tunnel forbi Stabekk, Høvik og i neste byggetrinn Sandvika, Holmen og Asker sentrum, vil gi mindre støy og forurensing for de som bor langs motorveien. Vi vil kunne bygge tettere rundt knutepunktene, få bedre togkapasitet, eget bussfelt på motorveien og ny sykkelvei. Da blir det enklere å la bilen stå, sier ordfører Lene Conradi (H) i Asker kommune.

Strekningen fra Lysaker til Ramstadsletta er første etappe av ny E18 –  som totalt strekker seg fra Lysaker til Drengsrud vest for Asker sentrum. Strekningen er lagt inn i Nasjonal Transportplan 2018- 2029, og som rulleres hvert fjerde år.

Det nye transportforslaget

Gjennom vinteren og våren har det vært forhandlinger i Oslopakke 3 mellom staten, Viken og Oslo kommune om transportløsningene for E18. Asker og Bærum kommuner støtter det justerte forslaget som blant annet innebærer

  • to bilfelt og ett kollektivfelt på E18 – til forskjell fra opprinnelig plan med tre felt for biltrafikk
  • at bussene får eget kollektivfelt på E18. I opprinnelig plan skulle det bygges egen bussvei ved siden av lokalveiene
  • utbedring av Lysaker kollektivterminal. Det gir bedre overgang mellom buss og tog

Uavklart om garanti

Et bompengefinansiert prosjekt som E18, krever at fylkeskommunen garanterer for lånet. Under forhandlingene i vinter trakk Viken fylkeskommune garantien som Akershus fylkeskommune ga i sin tid.

- Oslo og Viken har fått gjennomslag for en justert E18 som er billigere, gir færre biler enn i dag og med bedre kollektivtilbud. Dette burde tilfredsstille Viken, og vi forventer derfor at de igjen vil stille garanti for finansiering av E18, sier Conradi.

Fakta om E18 Lysaker-Ramstadsletta

  • Lysaker - Ramstadsletta består av 4,3 kilometer ny motorvei med to tunneler; Stabekklokket og Høviktunnelen.
  • Det skal også bygges ny avkjøring til Fornebu (vestre lenke) og ny tverrforbindelse til Bekkestua-området (Gjønnes-diagonalen).
  • Ny hovedsykkelvei og sikret bussfremkommelighet er en del av prosjektet.
  • Prisen på første etappe Lysaker - Ramstadsletta er 16,7 milliarder.
  • Om lag to tredeler skal betales gjennom bompenger i nye bomstasjoner som blir satt opp etter hvert som veien står ferdig. Den siste tredjedelen av regningen tar staten.
  • Hele strekningen Lysaker - Drengsrud er 17,3 kilometer lang og inkluderer tunnel forbi Sandvika, Holmen og Asker.