Berørte veier og gravemetoder - Gullhella VA

Oversikt over prosjektområdet og metoder for rehabiliteringen.

Berørte veier

Rehabiliteringen/Utskiftingen av vann- og avløpsledningene skal gjøres med flere anleggsmetoder. Det er totalt 16 ledningstraseer som skal rehabiliteres; 4 000 meter vannledninger, 4 200 meter kloakkledninger og 2 550 meter overvannsledninger.

I hovedsak skal det benyttes "No Dig"-metoder. Dette er en fellesbetegnelse på ledningsfornyelse med minimal eller ingen graving (gravefrie metoder). En "No Dig"-metode går i hovedsak ut på å legge et nytt rør inn i det eksisterende røret. Selv om det beskrives som gravefri metode er det behov for graving, men det graves da punkter og ikke lange grøfter.

Veier hvor vann og avløpsledninger skal fornyes:

 • Husejordet
 • Blakstadmarka 
 • Ringveien 
 • Grevlingåsen 
 • Gamle Røykenvei 
 • Kodalsveien 
 • Røykenveien
 • Eriks vei
 • Tords vei
 • Ulfs vei
 • Gudolf Blakstads vei
 • Erlands vei
 • Jørgens vei – Blakstadmarka
 • Gullhellaveien
 • Åbydammen
 • Baglerveien