Informasjon om nattarbeid

Det har pågått, og vil pågå, nattarbeid i gang- og sykkelveien ved Røykenveien. Arbeidene innebærer å koble ny vannledning i Ulfs vei sammen  med vannledningen som ligger langs med Røykenveien.

 Årsaken til at arbeidene må gjøres om natten er at det er behov for en sikringssone rundt gravestedet i gang- og sykkelveien. Det kan ikke graves et stort hull i gang- og sykkelveien uten å stoppe trafikken i nærmeste kjørefelt. Statens vegvesen tillater ikke å stenge et kjørefelt i Røykenveien på dagtid.

 Arbeidene har også tatt noe lenger tid enn planlagt. Dette fordi det har vist seg at ledningene i bakken ikke ligger slik vi hadde informasjon om i planleggingsfasen.

 Entreprenøren jobber nå for å ferdigstille arbeidene ved Røykenveien før jul 2016.