Asker deltar på stor FN-konferanse om bærekraftige byer og lokalsamfunn

Asker kommune deltar på World Urban Forum, FNs fremste internasjonale konferanse om bærekraftig utvikling av byer og lokalsamfunn.

Her deler vi vår erfaring med å implementere FNs bærekraftsmål i byggingen av en helt ny kommune. Hvordan vi har jobbet med involvering av ungdom og arbeidet med å innlemme bærekraftsmålene i vårt planarbeid for den ny kommune.

- Vi tror på viktigheten av dialog, å møte mennesker og å utveksle erfaringer, ideer og løsninger. Bærekraftsmål 17 sier at vi må samarbeide for å nå målene og ved å delta på slike arenaer som World Urban Forum får vi muligheten til nettopp dette, sier ordfører Lene Conradi.

- Det er også ærefullt å bli invitert av KMD og få så mange henvendelser fra ulike deler av FN-systemet som ber Asker holde innlegg og dele tanker på en rekke seminarer på FNs største konferanse om bærekraftige lokalsamfunn, sier Conradi.

Bedt om å dele vår erfaring

Asker kommune, ved ordfører Lene Conradi, er invitert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til å delta på World Urban Forum  8.-13. februar i Abu Dhabi. Konferansen arrangeres av FN-organisasjonen UN-Habitat.

Asker var tidlig ute med å vedta å legge bærekraftsmålene til grunn for bygging av den nye kommunen, og har gjort et grundig arbeid med involvering og implementering. Askers arbeid på dette området har generert interesse både i Norge og internasjonalt.

Ordfører Lene Conradi holder flere innlegg på konferansen og deltar i flere debatter. Se hennes presentasjoner her

Om konferansen

Konferansen World Urban Forum samler statsledere, diplomater, representanter fra lokale myndigheter, frivillige organisasjoner, næringsliv og akademia. Det er blitt FNs største møteplass for byer og lokalsamfunn. Hovedtema for konferansen  er hvordan lokalsamfunn over hele verden kan være en viktig kraft i å nå FNs bærekraftsmål. Målene er globale, men mange av løsningene for å nå dem må finnes og gjøres på lokalt nivå.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid