Askerkonferansen

Askerkonferansen er en konferanse for ungdom og ungdomsmedvirkning. Målet med konferansen er å engasjere ungdom lokalt.

Askerkonferansen er en konferanse i regi av Asker kommune for ungdom og ungdomsmedvirkning hvor målet med konferansen er å engasjere ungdom lokalt slik at de kan påvirke samfunnet i mer bærekraftig retning.

Formannskapet har vedtatt at Askerkonferansen skal gjennomføres årlig som et ledd i satsingen på bærekraftsmålene i Asker kommune.

 

Askerkonferansen 2022

Hvordan skal ungdom sammen bidra til å skape mer raushet, nærhet og vise mot til å akseptere ulikhet? Det er tema for årets Askerkonferansen som starter i dag, på FN-dagen 24. oktober.

De neste tre ukene skal kommunen sammen med Our Democracy 2.0 og Asker ungdomsråd gjennomføre omkring 20 samlinger med 9.trinn ved de 12 ungdomsskolene i kommunen hvor de skal diskutere er: «Hva legger du i ord som toleranse, tillit og demokrati i din egen hverdag?» «Hva betyr demokrati for deg?» og «Hvordan bruker du digitale kanaler for å ytre egne meninger?».

 

Askerkonferansen 2021

Ungdomsrådet har i år en en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av Askerkonferansen. Ungdomsrådet har gitt oppdrag til ungdomsskolene i Asker kommune å lage en utstilling med modeller fra fremtidige lokalområder og hvor temaet er bærekraftige lokalsamfunn om 10 år. Målet med arbeidet er å kunne planlegge for en ønsket fremtid. Ungdomsskoler i Asker kommune vil presentere sine løsninger mandag 1. november, kl 12-16 i Asker kulturhus. 

Askerkonferansen 2018

Askerkonferansen 2016

Askerkonferansen 2018 - The new Municipality of Asker and the SDGs