Askerkonferansen

Askerkonferansen er en konferanse for ungdom og ungdomsmedvirkning. Målet med konferansen er å engasjere ungdom lokalt.

Askerkonferansen er en konferanse i regi av Asker kommune for ungdom og ungdomsmedvirkning hvor målet med konferansen er å engasjere ungdom lokalt slik at de kan påvirke samfunnet i mer bærekraftig retning.

Formannskapet har vedtatt at Askerkonferansen skal gjennomføres årlig som et ledd i satsingen på bærekraftsmålene i Asker kommune.

Askerkonferansen 2021

Ungdomsrådet har i år en en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av Askerkonferansen. Ungdomsrådet har gitt oppdrag til ungdomsskolene i Asker kommune å lage en utstilling med modeller fra fremtidige lokalområder og hvor temaet er bærekraftige lokalsamfunn om 10 år. Målet med arbeidet er å kunne planlegge for en ønsket fremtid. Ungdomsskoler i Asker kommune vil presentere sine løsninger mandag 1. november, kl 12-16 i Asker kulturhus. 

Askerkonferansen 2018

Askerkonferansen 2016

Askerkonferansen 2018 - The new Municipality of Asker and the SDGs