Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Askerkonferansen

Askerkonferansen er en konferanse for ungdom og ungdomsmedvirkning. Målet med konferansen er å engasjere ungdom lokalt.

Askerkonferansen arrangeres i samarbeid med FN-organisasjonen UN-Habitat. Dermed bringer vi det lokale og globalet perspektivet sammen. Muligheter og løsninger vi ser i Asker kan ha overføringsverdi til andre land og regioner. Og vi kan ha mye å lære av andre til nytte for askersamfunnet.

Askerkonferansen 2018

Askerkonferansen 2016

Askerkonferansen 2018 - The new Municipality of Asker and the SDGs