Askerkonferansen 2018

Askerkonferansen 2018 ble arrangert i Asker rådhus på FN-dagen 24. oktober. Her deltok ungdom fra videregående skoler i Hurum, Røyken og Asker.

Ungdom inviterer til Askerkonferansen 2018
Foto: Asker kommune/Vibeke Glosli

Målet for konferansen var å få de unges innspill til hvordan nye Asker kommune skal bruke FNs bærekraftsmål i vårt lokalsamfunn.

Konferansen handlet om nye Asker og hvordan vi lokalt kan bidra til å løse de globale utfordringene. Muligheter og løsninger vi ser i nye Asker kan ha overføringsverdi til andre land og regioner. Derfor samarbeider vi med FN-organisasjonen UN Habitat.

I konferansen deltok lokale ungdom i videregåendealder fra Hurum, Røyken og Asker sammen med faglige ressurspersoner fra kommunen, samarbeidspartnere fra organisasjoner og næringsliv og UN Habitat – FNs bosettingsprogram.

Les Sluttrapport for Askerkonferansen 2018 her (PDF)

Film fra konferansen

Program

  • 08.30-08.40 Velkommen ved leder av fellesnemnda Lene Conradi
  • 08.40-08.50 Åpning ved Kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland
  • 08.50-09.00 Stine Lise Hattestad Bratsberg, Pure Consulting, forteller kort om bærekraftsmålene og arbeidet som skal gjøres
  • 09.00-11.30 Workshops del 1
  • 11.30-12.00 Presentasjon av oppgavene og møte med statsminister Erna Solberg
  • 12.00-13.00 Lunsj
  • 13.00-15.30 Workshop del 2
  • 15.30-16.45 Presentasjon av resultatene
  • 16.45-17.00 Tale ved ungdomsrepresentant fra UN Habitat og oppsummering av dagen ved leder av fellesnemnda Lene Conradi