FN-nettverket - Network of Excellence

For å støtte opp under det lokale arbeidet, og bygge sterke partnerskap rundt bærekraftsmålene i byer og tettsteder, har flere norske kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og bedrifter innledet samarbeid med FN, under paraplyen United for Smart Sustainable Cities (U4SSC).

United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) er et samarbeid mellom 16 FN-organisasjoner og regioner og kommuner om smart bærekraftig utvikling i byer og lokalsamfunn.

Som del av dette arbeidet er det etablert et nasjonalt nettverk Network of Excellence on SDG Societal Transition i Norge. Nettverket har sitt utspring fra The Geneva UN Charter Centre of Excellence on SDG City Transition i Trondheim, som er etablert av FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE).

Asker kommune deltar i nettverket sammen med Trondheim, Stavanger, Ålesund og Bærum kommuner. Nettverket jobber etter et rammeverk som er utviklet av Trondheim kommune og NTNU, i samarbeid med Limerick City and Council i Irland.

Rammeverket utgjør en helhetlig tilnærming til smart bærekraftig samfunnsomstilling. Det redegjør for viktige aktiviteter og prosesser, og gir dermed kommunene et nyttig styringsredskap når de skal ta stilling til hva som kan skje når, og hvilke aktiviteter og aktører som skaper forutsetninger for hverandre. Målet er å øke hastigheten på omstillingsarbeidet i kommunene.

Les mer om Network of Excellence på deres nettsider