Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Asker kommune og bærekraftsmål nummer 9

Asker kommune bygger sin samfunnsutvikling på FNs bærekraftsmål. I vår kommuneplan har vi valgt å særlig prioritere seks av bærekraftsmålene - Mål 9 Innovasjon og infrastruktur er ett av våre prioriterte mål. 

Mål 9 - Innovasjon og infrastruktur

For å legge til rette for at Askersamfunnet har en levende innovasjonskultur, en sikker digital infrastruktur av høy kvalitet og et attraktivt, inkluderende og bærekraftig næringsliv jobber vi på ulikt vis.

Senter for innovasjon og læring

Vi har etablert vårt eget Senter for innovasjon og læring som er vår møteplass for innovasjon og kunnskapsdeling.

Digitaliseringsprosjekter

 

Les mer om vårt bærekraftsarbeid