Asker kommune og bærekraftsmål nummer 9

Asker kommune bygger sin samfunnsutvikling på FNs bærekraftsmål. I vår kommuneplan har vi valgt å særlig prioritere seks av bærekraftsmålene - Mål 9 Innovasjon og infrastruktur er ett av våre prioriterte mål. 

Mål 9 - Innovasjon og infrastruktur

Vi legger til rette for at Askersamfunnet har en levende innovasjonskultur, en sikker digital infrastruktur av høy kvalitet og et attraktivt, inkluderende og bærekraftig næringsliv.

For at kommunen skal fortsette å levere effektive tjenester av god kvalitet, må arbeidet med systematisk tjenesteinnovasjon videreføres og styrkes. Organisasjonens evne til å ta i bruk ny teknologi og skalere nye løsninger må styrkes i samarbeid med andre aktører. 

En forutsetning for å lykkes, er akivt å etablere partnerskap og å søke å samarbeide med ulike nettverk lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. 

Et annet viktig virkemiddel vil være å videreutvikle mer helhetlige, brukerretede og brukervennlige digitale tjenester for Askersamfunnet.

Senter for innovasjon og læring

Vi har etablert vårt eget Senter for innovasjon og læring som er vår møteplass for innovasjon og kunnskapsdeling.

Digitaliseringsprosjekter

Asker kommunes arbeid med FNs bærekraftsmål

Les mer om vårt bærekraftsarbeid