Tiltak for å nå mål 13 Stoppe klimaendringene

Ikon bærekraftsmål 13

Handlingsprogram 2021-2024

Hvordan Asker kommune skal jobbe for å nå FNs bærekraftsmål finner vi i kommunens Handlingsprogram for 2021-2024. Der beskrives kommunens satsingsområder og de ulike områdenes mål og delmål.

Handlingsprogram 2021-2024

Klima og miljø

Les mer om hvordan vi jobber med klima og miljø