Tiltak for å nå mål 3 God helse

Handlingsprogram 2021-2024

Hvordan Asker kommune skal jobbe for å nå FNs bærekraftsmål finner vi i kommunens Handlingsprogram for 2021-2024. Der beskrives kommunens satsingsområder og de ulike områdenes mål og delmål.

Handlingsprogram 2021-2024

Folkehelse i Asker

Se hvordan vi jobber med forebyggende folkehelsearbeid i Asker

Helse og omsorg

Helse og omsorgstjenester i Asker