Tiltak for å nå mål 3 God helse

Ikon bærekraftsmål 3

Handlingsprogram 

Hvordan Asker kommune skal jobbe for å nå FNs bærekraftsmål finner vi i kommunens Handlingsprogram. Der beskrives kommunens satsingsområder og de ulike områdenes mål og delmål.

Handlingsprogram 

Folkehelse i Asker

Se hvordan vi jobber med forebyggende folkehelsearbeid i Asker

Helse og omsorg

Helse og omsorgstjenester i Asker