Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Tiltak for å nå mål 4 God utdanning

Handlingsprogram 2020-2023

Hvordan Asker kommune skal jobbe for å nå FNs bærekraftsmål finner vi i kommunens Handlingsprogram for 2020-2023. Der beskrives kommunens satsingsområder og de ulike områdenes mål og delmål.

Handlingsprogram 2020-2023

Barnehage

Oversikt over barnehagene i Asker og hvordan vi jobber

Skole og utdanning

Oversikt over skolene i Asker og hvordan vi jobber