Tiltak for å nå mål 4 God utdanning

Ikon bærekraftsmål 4

Handlingsprogram

Hvordan Asker kommune skal jobbe for å nå FNs bærekraftsmål finner vi i kommunens Handlingsprogram. Der beskrives kommunens satsingsområder og de ulike områdenes mål og delmål.

Handlingsprogram

Barnehage

Oversikt over barnehagene i Asker og hvordan vi jobber

Skole og utdanning

Oversikt over skolene i Asker og hvordan vi jobber