Tiltak for å nå mål 4 God utdanning

Handlingsprogram 2021-2024

Hvordan Asker kommune skal jobbe for å nå FNs bærekraftsmål finner vi i kommunens Handlingsprogram for 2021-2024. Der beskrives kommunens satsingsområder og de ulike områdenes mål og delmål.

Handlingsprogram 2021-2024

Barnehage

Oversikt over barnehagene i Asker og hvordan vi jobber

Skole og utdanning

Oversikt over skolene i Asker og hvordan vi jobber