Tiltak for å nå mål 9 Innovasjon og infrastruktur

Handlingsprogram 2021-2024

Hvordan Asker kommune skal jobbe for å nå FNs bærekraftsmål finner vi i kommunens Handlingsprogram for 2021-2024. Der beskrives kommunens satsingsområder og de ulike områdenes mål og delmål.

Handlingsprogram 2021-2024

Næringsliv og bærekraft

Asker kommune har et stort potensial for en bærekraftig, miljøvennlig, kunnskapsbasert næringsutvikling.

Les om hvordan vi støtter opp under næringslivet i Asker.