Tiltak for å nå mål 9 Innovasjon og infrastruktur

Ikon bærekraftsmål 9

Handlingsprogram

Hvordan Asker kommune skal jobbe for å nå FNs bærekraftsmål finner vi i kommunens Handlingsprogram. Der beskrives kommunens satsingsområder og de ulike områdenes mål og delmål.

Handlingsprogram

Næringsliv og bærekraft

Asker kommune har et stort potensial for en bærekraftig, miljøvennlig, kunnskapsbasert næringsutvikling.