Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Tiltak for å nå mål 9 Innovasjon og infrastruktur

Handlingsprogram 2020-2023

Hvordan Asker kommune skal jobbe for å nå FNs bærekraftsmål finner vi i kommunens Handlingsprogram for 2020-2023. Der beskrives kommunens satsingsområder og de ulike områdenes mål og delmål.

Handlingsprogram 2020-2023

Næringsliv og bærekraft

Asker kommune har et stort potensial for en bærekraftig, miljøvennlig, kunnskapsbasert næringsutvikling.

Les om hvordan vi støtter opp under næringslivet i Asker.