Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Gullhella - rehabilitering av vann- og avløpsledninger

Kommunen investerer over 100 millioner kroner i området for å få tilfredsstillende kvalitet på ledningsnettet for vann og avløp på Gullhella – Blakstad. Eksisterende ledninger i området er gamle og i dårlig forfatning. Store deler av vann- og avløpsledningene ble etablert fra sent 1940-tallet til tidlig 1960-tallet.

Prosjektet er i avsluttende fase denne høsten (2020). De siste arbeidene foregår langs Røykenveien.