Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Gullhella - rehabilitering av vann- og avløpsledninger

Kommunen skal investere over 100 millioner kroner i området for å få tilfredsstillende kvalitet på ledningsnettet for vann og avløp på Gullhella – Blakstad (se oversikt over berørte veier). Eksisterende ledninger i området er gamle og i dårlig forfatning. Store deler av vann- og avløpsledningene ble etablert fra sent 1940-tallet til tidlig 1960-tallet.

Hele prosjektet vil pågå fra august 2016 til vinter 2019/2020. Oppstart for de enkelte strekningene vil variere, og vi vil gi informasjon til alle naboer som blir berørt på de enkelte strekningene.

Nøkkelinformasjon

  • Byggherre: Asker kommune.
  • Prosjektleder: Siri-Kristin Rønnevik ved Prosjekt og Utbygging i Asker kommune.
  • Byggeleder: Ketil Kathrud ved Prosjekt og Utbygging i Asker kommune.
  • Prosjekteringsansvarlig: Asplan Viak ved Martina Bergh Svedahl.
  • Hovedentreprenør: ikke valgt, det er flere entreprise og dermed flere entreprenører. Alle kontrakter lyses ut i den nasjonale anbudsportalen Doffin.
  • Ferdig forprosjekt: Februar 2016.
  • Oppstart detaljprosjektering: Mars 2016.
  • Oppstart anleggsarbeid: Høst 2016.
  • Ferdigstillelse: Vinter 2019/2020

Trafikkavvikling

Fremkommelighet og sikkerhet har stor prioritet i anleggsfasen. Likevel vil det i enkelte perioder være begrenset fremkommelighet. Dersom det blir...