Kontaktinfo

E-post
Vis i kart

Det skal bygges torg og park mellom det nye innbyggertorget og Kistefossdammen i Heggedal sentrum. Prosjektet omfatter komplett opparbeidelse av området med infrastruktur, gatevarme, belegningsstein, beplantning og gressareal, bryggesti, scene, skulpturer og lekeapparater mm.

Nøkkelinformasjon:

 • Byggherre: Asker kommune
 • Prosjektleder: Jan Richard Eriksen, AK - Prosjekt og Utvikling
 • Prosjekteringsansvarlig: Asplan Viak AS
 • Generalentreprenør: SL Stenlegging AS

Foreløpig fremdrift:

 • Høst 2021
  • Grave- og terrengarbeider (inklusiv fjerning av fjell)
  • Fundamentering/peling for bryggesti langs del av Kistefossdammen
  • Steinplastring av skråning i utfylt bukt ned mot Kistefossdammen
  • Plassering av skulptur på svaberg
  • Omlegging og ny infrastruktur i bakken

 • Vinter, vår og sommer 2022
  • Etablere gatevarme, belegningsstein, veier og plasser
  • Ferdigstillelse av elementer som inngår i prosjektet (scene, torg, skulpturer, lekeapparater mm)
  • Beplantning, grøntanlegg

Ferdigstillelse av anleggsarbeidet august/september 2022.