Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

J.R. Wilhelmsens vei og omegn - rehabilitering av vann- og avløpsledninger

Prosjektet er ferdigstilt

Det har blitt målt dårlig vannkvalitet med høye verdier av blant annet tarmbakterier i bekken nedenfor Einedammen. Bekken får vann fra overvannsledningsnettet i området. Store deler av vann-, overvann-, og avløpsledningene i prosjektområdet ble lagt på 1960-tallet. På grunn av alder og til dels dårlig kvalitet på ledningene ønsker Asker kommune å renovere disse for hele området J.R. Wilhelmsens vei og omegn, i tillegg til å øke kapasiteten på flere av ledningene.

Utstrekningen av området fremgår av kartet nedenfor.

Nøkkelinformasjon

 • Byggherre: Asker kommune
 • Prosjektleder: Jan Richard Eriksen ved «Prosjekt og Utvikling» Asker kommune
 • Prosjekteringsansvarlig forprosjekt: Norconsult AS
 • Prosjekteringsansvarlig detaljprosjektering område 1+2: Norconsult AS
 • Prosjekteringsansvarlig detaljprosjektering område 3: Sweco Norge AS
 • Hovedentreprenør område 1 + 2 : Isachsen Anlegg AS
 • Hovedentreprenør område 3: Marthinsen & Duvholt AS
 • Oppstart forprosjekt: Februar 2016
 • Oppstart detaljprosjektering: Mars 2017
 • Oppstart anleggsarbeid område 1 + 2: Oktober 2018
 • Oppstart anleggsarbeid område 3: Vår 2019
 • Ferdigstillelse: Desember 2020

Tegnforklaring: Grønt = område 1, Blått = område 2, Rødt = område 3

Kart over området.