Naboinformasjon

Her finner du informasjonsskriv sendt til innbyggerne i tiltaksområdet i prosjektperioden.

Informasjon for hele prosjektet

Informasjon for Område 1

Prosjektområdet er delt i 3 delområder der område 1 inkluderer Krillåsveien, J.R. Wilhelmsens vei, Granbakken og Bleikerkollen. Informasjonsskriv sendt kun til dette området finner du her (nyeste nederst).

Informasjon for Område 2

Prosjektområdet er delt i 3 delområder der område 2 inkluderer Hvileskrenten, deler av Langenga og Slemmestadveien. Informasjonsskriv sendt kun til dette området finner du her (nyeste nederst).

Informasjon for Område 3

Prosjektområdet er delt i 3 delområder der område 3 inkluderer Bleikeråsen, Slettagata og deler av Langenga. Informasjonsskriv sendt kun til dette området finner du her (nyeste nederst).