Informasjon om bygningsbesiktigelser fase 1

Asker kommune har engasjert ekstern konsulent til å utføre forhåndsbesiktigelse av eiendommer i forbindelse med anleggsarbeidene. Det bekreftes herved at innvendige og utvendige videoregistreringer skal utføres av Rambøll Norge AS på vegne av Asker kommune. De vil ta kontakt med hver enkelt grunneier for besiktigelse av eiendommene.

I denne omgang vil kun eiendommer som kan bli berørt av arbeider i nedre del av Bleikeråsen bli besiktiget (fase 1). Eiendommene som vil besiktiges er vist i kartet under. I området er det planlagt pigging og sprenging i fjell, samt spunting.

Figur 1 – Bygningsbesiktigelse av eiendommer i fase 1

Nødvendigheten av besiktigelser i resten av prosjektområdet vil vurderes underveis. Besiktigelser vil gjennomføres i flere faser, og vil utføres tett opptil anleggsstart på de ulike delstrekningene.

Kontaktperson bygningsbesiktigelser, Rambøll Norge AS:
André Berglund

Telefon: 404 52 680